Stiftende årsmøde/generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021 kl 19.30

LandsbyForum indbyder alle landsbyer i Skanderborg Kommune til årsmøde med stiftende generalforsamling den 17. juni 2021 kl 19.30 på Veng Skole.
Her kan du møde Skanderborgs nytiltrådte chef for Udvikling, Kultur og Erhverv, Hanne Toksvig, og komme med input til Skanderborgs nye landdistriktspolitik.

Program:
– Hanne Toksvig fortæller om sin vision for landdistrikterne i Skanderborg Kommune. Hanne Toksvig kommer fra Viborg Kommune, hvor hun har været chef for landdistriktsudvikling.
– Landdistriktspolitik: Skanderborg Kommune er i gang med at udarbejde en landdistriktspolitik. Vi vil samle landsbyernes input og sætte gang i debatten med politikerne.
– Stiftelse af foreningen LandsbyFORUM. Hver landsby har en stemme (Stiftende Generalforsamling).
– Landsbyerne melder sig ind i den nye forening, LandsbyForum, i pausen.
– Afholdelse af det først Landsby Årsmøde, hvor vi bl.a. skal vælge et repræsentantskab (en bestyrelse) efter vedtægterne, som du finder længere nede på siden her.

Værd at vide:
LandsbyForum er et fællesskab blandt Skanderborg Kommunes landsbyer. Ideen opstod under Landsbykonferencen i efteråret 2020. Siden har en lang række lokalsamfund mødtes foran skærmen og arbejdet videre med indsatsområder og vedtægter. Efter utallige møder er vi nu klar til at stifte os
så vi kan komme i gang med arbejdet. Vi vil:
– fremme dialog og samarbejde mellem landsbyernes lokalråd, landsbylaug, borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg Kommune
– udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen
– samarbejde og gå i dialog med Skanderborg Byråd og de udvalg, som har indflydelse på landdistriktspolitik og forvaltning af landdistrikterne

LandsbyForum samarbejder i øjeblikket med Landsbysamvirket om at fusionere de to foreninger, f.eks. ved samvirkets generalforsamling i februar 2022. Den proces igangsættes efter årsmødet, hvor vi nedsætter fælles arbejdsgrupper.
I LandsbyForum tror vi på samarbejde, dialog og fællesskab, og vi vil høres og være medskabere – på tværs af landsbyerne – og sammen med kommunen.

OBS OBS OBS!
Husk hjemmefra at ….
– Udpeg en person, som den 17. juni kan stemme til den stiftende generalforsamling på vegne af jeres landsby, melde jeres landsby ind i LandsbyForum og efterfølgende stemme på personer til repræsentantskabet (bestyrelsen).
– Overvej, hvem I vil opstille eller støtte til valget til Repræsentantskabet. Hver stemme (hver landsby) kan opstille 1 kandidat.
– Hvis I ikke kan være repræsenterede, kan I overveje at give en skriftlig fuldmagt til en anden, eks Helene Simoni Thorup (helene@simoni.dk) – eller en fra en anden landsby, som I ved kommer.

Med venlig hilsen
Liv i Landsbyerne (Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup), Hylke Landsbyråd (Hylke, Brørup, Ustrup, Båstrup), De Syv Dale (Foerlev, Hårby, Jeksen, Mesing, Nr. Vissing, Søballe, Veng), Landsbyrådet Herskind-Skivholme-Herskind Hede (Herskind, Skivholme), Lokalrådet Ejer Bjerge (Tebstrup, Ejer, Riis, Tåning, Horndrup), Byselskabet Virring & omegn (Fruering, Vitved, Hvolbæk), Borgerforeningen i Gl. Rye (Gl. Rye, Glarbo), Stjær Sogns Borgerforening & Voerladegård Borgerforening (Voerladegård, Dørup).

DagsordenVedtægterDe fælles budskaber