NYHEDER

LÆS SENESTE NYHEDSBREV

Spændende indhold om bl.a. den kommende højskoleformiddag og fusion med Landsbysamvirket. LandsbySamvirket og LandsbyForum lægger op til en fusion, som forventes vedtaget på begge organisationers generalforsamlinger, som afholdes lørdag den 26. februar 2022 kl. 10-13 i Hylke Forsamlingshus. Vi krydrer dagen med et inspirerende og underholdende højskoleforedrag af Tyge Mortensen, som både er fremtidsforsker, facilitator og foredragsholder: ‘Vi lever i en brydningstid, der kalder […]

Undersøgelse af digital infrastruktur

LandsbyForum har besluttet at lave en spørgeskemaundersøgelse vedr. kvaliteten af mobildækning og internet på landet i Skanderborg Kommune. Link til undersøgelsen: https://forms.gle/QzJZrQqUNnnNgfZ17 Undersøgelsen indeholder også spørgsmål om internet-adgang og behov, da dette sammen med god mobildækning er relevant i forhold til hjemme-/distancearbejde. Deadline for besvarelsen er fredag den 19. november. På forhånd tak for hjælpen. Tilbage til forsiden.

Vælgermøde om Landsbyer og Landdistrikter

Den 25. oktober kl. 19-21 på Veng Skole LandsbyForum arrangerer d. 25. oktober kl. 19-21 et vælgermøde på Veng Skole. For første gang nogensinde arrangeres et vælgermøde, som tager udgangspunkt i landsbyers og landdistrikters forhold i Skanderborg kommune. På mødet deltager partiernes spidskandidater. LÆS HELE NYHEDSBREVET HER! Tilbage til forsiden.

Høringssvar til Landdistriktspolitik

Høringssvar til Landdistriktspolitikken i Skanderborg Kommune LandsbyForum og Landsbysamvirket glæder sig over, at Skanderborg Kommune nu tager fat på at formulere en politik for landdistrikter. I de seneste år har kommunen taget flere gode tilløb. Først med indkaldelse af ideer og visioner fra landsbyerne i juni 2018, derefter med oprettelsen af Landsbypuljen på 2 x 2,5 mio. At der har […]

Høringssvar til Kommuneplan 2021-2032

Høringssvar til Kommuneplan 21-32 Fra LandsbyForum: Landsbyforum takker for muligheden for at kommentere forslaget til Kpl 21-32. Det er klart, at en plan på godt 1500 sider ikke kan kommenteres i enkeltheder, og derfor forholder vores høringssvar sig til nogle overordnede synspunkter. Specielt de meget omfattende kortbilag vil vi ikke kommentere meget på, da vi forventer, at de enkelte landsbyer […]

LandsbyForums vedtægter

Vedtægter for LandsbyForum  Indhold:  § 1. Navn og hjemsted  § 2. Formål  § 3. Medlemmer  § 4. Generalforsamling  § 5. Repræsentantskabet  § 6. Repræsentantskabets arbejde  § 7. Økonomi  § 8. Vedtægtsændringer  § 9. LandsbyForums nedlæggelse  § 10. Overgangsbestemmelser  § 1 Navn og hjemsted  Foreningens navn er LandsbyForum Skanderborg med hjemsted i Skanderborg Kommune.  LandsbyForums adresse er registreret hos foreningens formand.  […]

LandsbyForums politikpapir

Landsbylivet skal på dagsordenen i Skanderborg Kommune! En sammenslutning på tværs af Skanderborg Kommunens 42 landsbyer skal sikre, at landdistrikterne bliver opprioriteret og inviteret med som part i faste samråd med politikere og administrationen om alt fra natur, bosætning, infrastruktur og erhverv. Nedenfor beskriver vi, hvem LandsbyForum er, hvordan vores samarbejde med kommunen skal udformes, og hvilke mærkesager vi vil […]