En platform for det gode samarbejde

  • LANDSBYFORUM indbyder til møde et antal gang om året og drøfte aktuelle OVERORDNEDE fælles udfordringer og inspirere hinanden på tværs af landsbyerne. Hver landsby udpeger en person, som repræsenterer landsbyen. Møderne er åbne – og alle kan deltage. Det er frivilligt om en landsby ønsker at deltage.
  • LANDSBYFORUM vælger et repræsentantskab, der løbende har kontakt med politikerne og de forskellige politiske udvalg for at varetage landsbyernes interesser.
  • LANDSBYFORUM er en styrkelse af de fælles interesser – og ikke en erstatning for det lokale og Landsbysamvirket, som uddeler midler og udpeger årets landsby.