Høringssvar til Landdistriktspolitik

Høringssvar til Landdistriktspolitikken i Skanderborg Kommune LandsbyForum og Landsbysamvirket glæder sig over, at Skanderborg Kommune nu tager fat på at formulere en politik for landdistrikter. I de seneste år har kommunen taget flere gode tilløb. Først med indkaldelse af ideer og visioner fra landsbyerne i juni 2018, derefter med oprettelsen af Landsbypuljen på 2 x 2,5 mio. At der har […]

Høringssvar til Kommuneplan 2021-2032

Høringssvar til Kommuneplan 21-32 Fra LandsbyForum: Landsbyforum takker for muligheden for at kommentere forslaget til Kpl 21-32. Det er klart, at en plan på godt 1500 sider ikke kan kommenteres i enkeltheder, og derfor forholder vores høringssvar sig til nogle overordnede synspunkter. Specielt de meget omfattende kortbilag vil vi ikke kommentere meget på, da vi forventer, at de enkelte landsbyer […]

LandsbyForums vedtægter

Vedtægter for LandsbyForum  Indhold:  § 1. Navn og hjemsted  § 2. Formål  § 3. Medlemmer  § 4. Generalforsamling  § 5. Repræsentantskabet  § 6. Repræsentantskabets arbejde  § 7. Økonomi  § 8. Vedtægtsændringer  § 9. LandsbyForums nedlæggelse  § 10. Overgangsbestemmelser  § 1 Navn og hjemsted  Foreningens navn er LandsbyForum Skanderborg med hjemsted i Skanderborg Kommune.  LandsbyForums adresse er registreret hos foreningens formand.  […]

LandsbyForums politikpapir

Landsbylivet skal på dagsordenen i Skanderborg Kommune! En sammenslutning på tværs af Skanderborg Kommunens 42 landsbyer skal sikre, at landdistrikterne bliver opprioriteret og inviteret med som part i faste samråd med politikere og administrationen om alt fra natur, bosætning, infrastruktur og erhverv. Nedenfor beskriver vi, hvem LandsbyForum er, hvordan vores samarbejde med kommunen skal udformes, og hvilke mærkesager vi vil […]